TR | EN
Bölüm Hakkında
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi altında bulunan Uluslararası İlişkiler bölümü, uluslararası ilişkiler alanında sağlam bir altyapı ile donatılmış, analitik düşünme ve çözüm üretme yeteneğine sahip, yurtiçinde ve yurtdışında başarılı olabilecek mezunlar yetiştirmektir. Bu bağlamda, öğrencilere dünyayı, dünyadaki siyasi, sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmeleri, uluslararası sistemi ve bu sistem üzerinde etkili olan uluslararası aktörleri ve bu aktörlerin davranışlarını - nedenleri ve sonuçlarıyla birlikte - kavratabilmeyi amaçlamaktadır. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü altında dört ana bilim dalı bulunmaktadır.

  • Uluslararası Siyaset
  • Uluslararası Politik Ekonomi
  • Siyasi Tarih
  • Uluslararası Hukuk
Dört yıllık lisans programında yukarıda yer alan ana bilim dallarında görevli öğretim üyelerimiz uluslararası sistemin tarihi, yapısı, dönüşümü, sistemde yer alan aktörler, devletler arası ilişkiler, Türkiye'nin dış ilişkileri, ulusal hukuk ve uluslararası hukuk ile ilgili dersler vermektedir. Bölümdeki derslerin yüzde 30'unda ingilizce eğitim verilmektedir.
Öğrenciler, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından düzenlenen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda alınan "eşit ağırlık" puanına göre birinci ve ikinci öğretim lisans programına kabul edilir. Bölüm her sene yaklaşık 40+40 öğrenci kabul etmektedir.  Bölüm mezunları, başta dış işleri bakanlığı ve diğer kamu kurumları olmak üzere, sivil toplum örgütleri, medya, özel sektör, ekonomik kuruluşlar ve uluslararası örgütlerde istihdam olanağı bulabilmektedir. 
Tüm öğrenciler sosyal ve kültürel etkinliklere katılmaya teşvik edilir. Bölümün lisans öğrencilerinin aktif olarak görev aldığı Uluslararası İlişkiler Kulübü ve DIPLOMUN, konferanslara, seminerlere ve diğer sosyal etkinliklere aktif katılımları arttırmaktadır. Bu anlamda öğrencilerin yabancı akademisyenler veya diplomatlarla tanışmaları ve farklı ülkelerin dışişleri bakanlıkları ile temas kurmaları sağlanmaktadır. 

Bölümün Erasmus, Farabi ve Mevlana programları kapsamında çeşitli ülkeler ile anlaşmaları bulunmaktadır. 

Uluslararası İlişkiler Bölümü aynı zamanda Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü altında Uluslararası İlişkiler ana bilim dalında yüksek lisans programı yürütmektedir. Yüksek lisans ders içeriğini görmek için lütfen tıklayınız.
 
Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ramazan ERDAĞ
Tel:0(222) 2393750 / 1340
E-mail: rerdag@ogu.edu.tr
 
Bölüm Başkan Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Tahsin YAMAK
Tel: 0(222) 2393750 / 1130
E-mail: tahsin.yamak@ogu.edu.tr
 
Bölüm Sekreteri
Gülay FİDAN
Tel: 0(222) 2393750 / 1115
E-mail: gfidan@ogu.edu.tr